Sasha Maslov “TETYANA GRYGORIVNA DOBRONOZHENKO. 208 KM CROSSING, SMILA STATION. ODESSA RAILWAYS”

2018—2019 inkjet print 101Х76 см 800 EUR