Sasha Maslov “SERGIY STAKHOVSKY, KRAMATORSK, DONETSK REGION, MARCH 2023”

2023 c-print 60.96X45.72 CM, EDITION 1/10 900 EUR