Alina Kopytsa “OUR GAMES”

2019 textile 20х50 см 500 EUR