Anton Sayenko “Melancholy”

2021 oil on canvas 80х208 см 1 800 EUR