Sasha Maslov “HALYNA VASYLIIVNA ZHANORA. 126 KM CROSSING, YEZUPIL STATION. LVIV RAILWAYS”

2018—2019 inkjet print 101Х76 см 800 EUR